Servei d'Atenció a Families (SAF)

El Servei d'Atenció a Families (SAF) va dirigit a famílies amb algún membre amb trastorn mental sever (TMS).

Consta de 3 fases en seqüència:

  1. Informació, orientació i assessorament a familiars i a primeres persones
  2. Atenció comunitària
  3. Atenció psicològica a familiars

També es fan activitats periòdiques dirigides al conjunt de socis que hi vulguin participar, tals com psicoeducatius, cine-fòrums i altres. Aquestes activitats es van anunciant  través de les xarxes socials en que participa l'Associació.

Amb la col·laboració de: