Què fem?

bombeta
Vetllar pel compliment dels drets socials i civils de les persones amb problemes de salut mental i els seus familiars
mà florida
Promoure els mecanismes i recursos necessaris per aconseguir la millora de la seva qualitat de vida
marc fustaPromoure la salut mental de la població general i treballar per esborrar l’estigma que envolta la malaltia mentalestel

Proporcionar informació, orientació i suport a les persones amb problemàtica de salut mental i els seus familiars

mans alçaadesPotenciar l’apoderament, la rehabilitació, la integració social i laboral de les persones amb problemes de salut mental i les seves famíliescercle humàContribuir a la millora de l’assistència sanitària i social de les persones i els seus familiars