GAM (Grups d'Ajuda Mútua)

Els Grups d'Ajuda Mútua (GAM) són reunions més o menys periòdiques de persones amb la mateixa problemàtica que aspiren a donar-se suport mutu i ser compresos pels seus iguals.

Són una "taula rodona", és a dir, no hi ha cap persona dirigint la reunió, és completament auto-gestionada. Al principi de la reunió s'estableixen unes mínimes "normes" en la que es posen d'acord. Per exemple, secret del que es parlarà, apagar o posar en "mode avió" els mòbils, només una conversa a l'hora, no acaparar el torn de paraula, procurar que pugui expresar-se tothom, etcètera.

A l'espai Situa't de la Federació Salut Mental Catalunya, és fan periòdicament cursets de "moderador" de GAM. Els moderadors reben una formació que els permet poder canalitzar correctament les reunions, per a que siguin profitoses. No es una figura imprescindible -perquè ja s'ha dit que tots són iguals-, però si molt convenient.

A la nostra associació hi ha 2 GAM centrats bàsicament en el Pallars Sobirà (però de vegades s'han fet en format híbrid: presencial i "online", sobretot durant la pandèmia del Covid-19 i han participat gent de varies comarques). No es pot participar als 2 GAM alhora, s'ha d'enquadrar en un dels dos en funció de si s'és Primera Persona o si s'és Familiar o Cuidador. No cal ser soci per a poder participar-hi.

GAM de Primeres Persones, pensat per a persones amb trastorn mental. Actualment funciona amb una periodicitat bisetmanal. Hi ha dos moderadors.
GAM de Familiars i Cuidadors, només per persones que tinguin un familiar proper amb trastorn mental o el cuidador de la persona quan no hi ha familiars que es facin càrrec. També hi ha dos moderadors.